't Kapke

Per twee maand maken wij een nieuw programmaboekje, 't Kapke genaamd.

In ons kapke staat wanneer wat te doen is voor welke groep en informatie over de activiteiten, de leiding en evenementen.

Hier vinden jullie alle belangrijke informatie terug voor het werkjaar 2019 -2020 .
Bij vragen of opmerkingen kan je contact opnemen met de hoofdleiding.

Hier vinden jullie het kapke voor de maanden september en oktober.